Agora

Biljart

Club

Details van speler nr.12

Match nummer Thuis speler Resultaat Hoogste score Wedstrijd pt Uit speler Resultaat Hoogste scorer Wedstrijd pt Match Datum
263Piet van Dijk4118.200Rene Bartelse63210.6782023-04-17
267Piet van Dijk50110.000Cor van der Aa46113.9392023-04-17
294Piet van Dijk4619.200Jan de Bruijn75312.7122023-05-08
317Piet van Dijk3937.800Willem Gommers4919.0742023-06-05
338Piet van Dijk4519.000Ad Hoendervangers34110.3032023-06-19
382Piet van Dijk77315.400Domien Sprenkels114413.2562023-08-28
387Piet van Dijk4519.000Jan Willem Kloek3319.7062023-09-04
393Piet van Dijk58211.600Piet de Rooij 175215.4872023-09-11
401Piet van Dijk60212.000Rinus Blom5018.4752023-09-18
419Piet van Dijk50110.000Sjaak Voeten4915.9762023-10-02
421Piet van Dijk4529.000Harry van Oers4618.6792023-10-02
431Piet van Dijk3717.400Theo Peeters73114.8982023-10-09
440Piet van Dijk4819.600A. Loos35112.0692023-10-23
471Piet van Dijk51210.200Piet vd Korput73212.3732023-11-13
276Theo Peeters3316.735Piet van Dijk74214.8002023-04-24
279Rinus Blom85414.407Piet van Dijk55211.0002023-05-01
303Domien Sprenkels86210.000Piet van Dijk3917.8002023-05-15
306Sjaak Voeten108213.171Piet van Dijk63212.6002023-05-22
329A. Loos39113.448Piet van Dijk78215.6002023-06-12
339Harry van Oers66212.453Piet van Dijk61112.2002023-06-19
348Jan Willem Kloek38111.176Piet van Dijk56211.2002023-06-26
359Rene Bartelse107318.136Piet van Dijk64112.8002023-07-03
371Piet de Rooij 8027.080Piet van Dijk65113.0002023-07-10
376Piet vd Korput62210.508Piet van Dijk4328.6002023-08-28
386Jan de Bruijn82313.898Piet van Dijk3527.0002023-09-04
413Cor van der Aa47214.242Piet van Dijk3917.8002023-09-25
434Ad Hoendervangers38211.515Piet van Dijk55111.0002023-10-16
453Willem Gommers3827.037Piet van Dijk3817.6002023-10-30
//mysqli_close($conn); ?>